Tilbage

Break the barrier - strengthening the townships in South Africa for people with learning disabilities

Organisation:

Landsforeningen LEV

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.02.2011

Projekt slut:

15.09.2014

Beviliget beløb:

2.908.523,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • South Africa

Lokale partnere:

  • Down Syndrome South Africa

Overordnede mål :

Mindske stigmatisering og isolering af mennesker med udviklingshæmning og deres familier bosat i townships og herigennem forbedre deres generelle levevilkår

Umiddelbare mål :

1. Den fattige del af forældre til børn med udviklingshæmning er mere proactive på lokalt niveau i townships gennem selvhjælpsgrupperne og herigennem sikre mennesker med udviklingshæmning en store synlighed i townships. 2. DSSA lokalgrupper er i stand til at identificere muligheder for og hjælpe mennesker med udviklingshæmning og deres familier i townships. 3. DSSA har institutionaliseret township fokus i deres strategier og politikker og har tilstrækkelig kapacitet til at fortsætte arbejdet i townships

Målgrupper :

Primær målgruppe er forældre til udviklingshæmmede, der bor i 12 udvalgte townships, hvilket i alt er omkring 250 familier, hvor der er en overrepræsentation af kvinder, idet mange kvinder bor alene.

Resume:

Down Syndromme South Africa (DSSA) og Landsforeningen LEV(LEV) har samarbejdet siden 2001. Projektet er det sidste projektsamarbejde, hvor DSSA’s kapacitet i forhold til at inddrage forældre til børn med udviklingshæmning bosiddende i townships i DSSAs fortalervirksomhed og aktiviteter på alle niveauer i organisationen forbedres. Projektets overordnede formål er at bekæmpe den isolation familier med børn, der er udviklingshæmmet, oplever i forhold til det omkringliggende samfund. Projektet vil dels arbejde med at forældre til udviklingshæmmede, der bor i townships, bliver organiseret i selvhjælpsgrupper, så de kan støtte og hjælpe hinanden følelsesmæssigt og praktisk, dels vil DSSAs lokalniveau blive styrket, så de bedre kan hjælpe forældrene og være proaktiv i forhold til lokale myndigheder. Endelig styrkes DSSAs nationale niveau gennem en forøget kapacitet til inddragelse af det mere ustruktureret og uformelle græsrodsniveau.