Tilbage

Bridging political REDD+ negotiations with everyday life in the rainforest

Organisation:

Verdens Skove

Pulje:

Puljen for Klima og Miljø

Bevillingstype:

Længerevarende indsats (PKM)

Projekt start:

01.02.2014

Projekt slut:

31.12.2016

Beviliget beløb:

3.637.317,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia
  • Nicaragua
  • Panama

Lokale partnere:

  • 2.114995 Rio
  • Apoyo para el campesino indígena del oriente de Bolivia, APCOB (Support for indigenous peasants in eastern Bolivia)
  • Organisation of Young Embera and Wounaan from Panama (OJEWP)

Resume:

Projektets formål er at fremme unge primært oprindelige folks aktive deltagelse i de nationale og internationale klimaforhandlinger ved at støtte dem i fortalervirksomhed for bæredygtige praktiske løsninger til forebyggelse af og tilpasning til klimaforandringerne, baseret på deres traditioner, viden og erfaring fra regnskoven. Det vil ske gennem følgende, konkrete tiltag: At 1) beskrive og synliggøre praktiske løsninger gennem analyser på landsbyniveau af sæder og skikke relevante for løsninger der bæredygtigt fremmer forebyggelsen af og tilpasningen til klimaforandringerne, 2) kapacitetsopbygge unge klimaaktivister i de praktiske løsninger og fortalervirksomhed, bl.a. gennem vidensdeling og erfaringsudveksling 3) facilitere at de unge opbygger alliancer og udvikler fælles strategier for fortalervirksomhed nationalt, regionalt og internationalt), 4) facilitere at de unge kommer til orde i nationale og internationale klimaforhandlinger om REDD+.