Tilbage

Digitale handlingsfællesskaber for unge

Organisation:

Danmission

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (over 100.000 kr.)

Projekt start:

01.01.2021

Projekt slut:

01.09.2022

Beviliget beløb:

749.977,00 kr.

Samlet buget:

749.977,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 15: Livet på land
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Cambodia
  • Denmark
  • Lebanon
  • Tanzania

Resume:

Danmission klæder i denne indsats 12 unge på til at forstå nogle af de såvel strukturelle som nationalt lokale problemstillinger omkring religions- og tankefrihed, fredelig sameksistens og retfærdig og bæredygtig fordeling og anvendelse af naturens ressourcer med udgangspunkt i Danmissions aktuelle arbejde i Asien, Mellemøsten og Afrika. På baggrund af de unges deltagelse i Danmissions formidlingsakademi og et 6 måneder langt formidlingssprint mangfoldiggør og omsætter de 12 unge deres viden fra akademiet ved at engagere 1200 unge fra hele landet i digitale handlingsfællesskaber om de udvalgte tematikker. Hele initiativet munder ud i en mini-festival under titlen ”Impact for Future”.