Tilbage

Rehabilitering af indsatte fra fængslerne i Agadez og Abalak

Organisation:

ARD - Art Research Dialoque

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Udviklingsindsats

Projekt start:

01.02.2018

Projekt slut:

01.02.2021

Beviliget beløb:

3.017.370,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Niger

Lokale partnere:

  • PSF (ONG-Association Pensee Sans Frontiere)

Overordnede mål :

Projeltets overordnede mål er at reducere fattigdom og håbløshed, samt styrke sikkerheden i lokalmiljøet. Det gøres ved at øge, de indsattes kompetencer og jobmuligheder og dermed reducere kriminaliteten og deraf også recidivraten for de nye indsatte i fængslerne i Agadez og Abalak. Det vil vi opnå via uddannelse, træning og rehabilitering og demed reducere bevæggrunde for berigelseskriminalitet, illegal migration samt voldelig ekstremisme.

Umiddelbare mål :

1. Give released inmates who have completed our training a far better chance of employment and increased social capital and network a. Continue to increase the quality of our rehabilitation efforts in Agadez and expand it to Abalak and two other major cities. b. Start-up our program for education and rehabilitation in the prison of Abalak c. Sustain the low recidivism in Agadez at app. 5% and reduce it Abalak from 70% to app. 20%over the 3 year. d. That our program reduces the reasons for migration and increases the opportunities to be self-supporting among inmates and street youth 2. Capacity build PSF to enable them to improve, promote and spread our project and get alternative funding 3. Secure sustainability of the project through targeted advocacy and collaborations and by taking on a catalyst role to gradually secure the spreading of our program, hand over our project to the state and find new sources of funding.

Målgrupper :

Målgruppen er indsatte i fængslerne i Agadez og Abalak med vægt på de mindreårige, fattige, ufaglærte og analfabeter mænd. Derudover en specifik indsats for alle kvinderne i fængslet. Imellem 75-80% af de indsatte er mænd i alderen 18-35 år i de to fængsler, som er ringe eller slet ikke uddannede, som er fattige og desillusionerede omkring deres muligheder for forsørgelse og overlevelse. Sekundært er målgruppen PSF, som skal kapacitetsudbygges ift. fortalervirksomhed, undervisning, monitorering og udslusning samt fængselsbetjente, som skal undervises i rehabilitering og menneskerettigheder (sidstnævnte i samarbejde med IMR) samt fortalervirksomhed for alle lag i justitsministeriet.

Resume:

Projektet uddanner indsatte og følger dem efter løsladelse fra et tidl. og et nyt fængsel. Dermed kan vi udvikle how-to-guides til justitsministeriet, så de kan opstarte programmet i andre fængsler, som de ønsker. Som en del af dette, vil vi også i samarbejde med justitsministeriet om implementeringen af deres nyligt vedtagne nationale rehabiliteringsstrategi. Dermed tager vi et afgørende skridt mod at kapacitetsopbygge Nigers fængselssystem til at kunne udføre vores veludviklede rehabiliteringsprogram og dermed sikre den langsigtede bæredygtighed.