Tilbage

Building Capacity for Change

Organisation:

SOS Børnebyerne

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.01.2015

Projekt slut:

31.05.2016

Beviliget beløb:

487.526,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ethiopia
  • Kenya
  • Rwanda
  • Tanzania

Lokale partnere:

  • SOS Children's Villages Ethiopia
  • SOS Children's Villages Kenya
  • SOS Children's Villages Rwanda
  • SOS Children's Villages Somaliland
  • SOS Children's Villages Tanzania Trust

Resume:

På grund af fortrolige oplysninger kan denne ansøgning ikke offentliggøres. For mere information om projektet kontakt SOS Børnebyerne Partnerskabsaktiviteten er en opfølgning på Kapacitetsanalysen af SOS Børnebyerne Danmark (SOS DK), der blev gennemført i foråret 2014. Formålet er at følge op på en række af anbefalingerne fra Kapacitetsanalysen og forberede SOS DK på at ansøge om en Programaftale hos CISU inden for de næste to år. Partnerskabsaktiviteten vil sammen med SOS DKs lokale partnere i Østafrika- – udveksle erfaringer fra CISU-projekter og andre programmer. Partnerskabsaktiviteten vil styrke SOS DK og vores lokale partneres kapacitet inden for fortalervirksomhed gennem udveksling af erfaringer, udvikling af lokale strategier og en fælles Østafrikansk konceptnote for fortalervirksomhed, der skal definere indholdet af SOS DKs fremtidige Programansøgning til CISU. Et vigtigt skridt i den retning er en styrkelse af vores fælles metoder og værktøjer for monitorering, evaluering og læring for at sikre en konstant refleksion og forbedring af programmerne.