Tilbage

CENTER KOUBRI

Organisation:

Røgen Borgerforening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

09.03.2020

Projekt slut:

09.03.2022

Beviliget beløb:

497.340,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 7: Bæredygtig energi
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Burkina Faso

Lokale partnere:

  • Association de soutien aux enfants en circonstances difficiles ( ASECD)

Overordnede mål :

Med et attraktivt tilbud om uddannelse at give børn og unge som lever på gaden en chance for at ændre deres fremtid.

Umiddelbare mål :

Med et køkken drevet på biogas og solenergi som omdrejningspunkt at etablere tre uddannelsesforløb inden for - økologisk og bæredygtigt landbrug - vedvarende energiløsninger - sundhed og ernæring

Målgrupper :

Børn og unge som lever på gaden i Ouagadougou, hovedstaden i Burkina Faso. Gruppen er hurtigt voksende. På landsplan anslås gruppens størrelse i dag til omkring 10.000 børn og unge. I Ouagadougou er antallet ca. 2300. Over halvdelen er i alderen 12-18 år. Drengene udgør 80%. Halvdelen kan i nogen grad skrive, læse og regne.

Ansøgningstekst:

reformuleret ansøgning.docx

Resume:

I Burkina Faso lever tusindvis af børn og unge på gaden. Vores samarbejdspart-ner ASECD (Association de Soutien aux Enfants en Circonsstances Difficile) har i mange år hjulpet denne meget udsatte gruppe mennesker. Formålet med pro-jektet er at hjælpe ASECD med at opbygge et centerinternat, hvor gadebørnene får almen skoleundervisning og en håndværksmæssig uddannelse, som vil give dem mulighed for at forsørge sig selv. Uddannelserne er koblet sammen med de produktionsopgaver, som driften af centret indebærer. Der opføres et biogasdre-vet køkken, som således bliver omdrejningspunkt for tre uddannelsesforløb i hhv. økologisk og bæredygtigt landbrug, vedvarende energi og sundhed og ernæring.