Tilbage

"Aprender haciendo" - uddannelse i økologiske familielandbrug og personlig udvikling blandt fattige kvindelige quechua-bønder i Sacaba, Bolivia

Organisation:

Axis

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.06.2011

Projekt slut:

30.11.2012

Beviliget beløb:

499.878,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia

Lokale partnere:

  • Centro de Estudio y Trabajo de la Mujer (CETM)

Overordnede mål :

De kvindelige, fattige, quechua-bønder i Cochabamba (Sacaba) er styrket i deres personlige og økonomiske udvikling og har opnået fødevaresikkerhed.

Umiddelbare mål :

Den 31. oktober 2012: - Er der blevet etableret et landbrugsteknisk uddannelsescenter ’El Centro de Aprendizajes e Intercambio de Saberes (CAIS) - 80 kvindelige, fattige quechua-bønder har fået adgang til en alternativ landbrugsuddannelse - 80 kvindelige, fattige, quechua-bønder i Sacaba er blevet bevidste om, at de kan ændre deres sociale situation

Målgrupper :

Facilitorerne fra CETM (3 personer), CETM’s ledelse, tekniske og administrative personale (15 personer). 80 kvinder fra fire landsbyer i Sacaba kommune, heriblandt 12-16 promotorer (i aldersgruppen 20-45 år). Alle 80 kvinder er fattige quechua-kvinder, der arbejder med små familielandbrug. Kvinderne vil i løbet af projektet blive organiseret i fire kvindeorganisationer (én fra hver landsby). Den sekundære målgruppe består af: Kvindernes familier (i alt ca.480 familiemedlemmer), da de vil blive påvirket af projektet, i og med, at familiernes ernæring og levevilkår forbedres

Resume:

Det overordnede mål er at styrke fattige quechua-kvinder i Sacaba, Bolivia, gennem integreret undervisning i bæredygtigt landbrug og personlig udvikling. Undervisningen i bæredygtigt landbrug fokuserer bl.a. på økologisk produktion, smådyrshold og handel, mens undervisningen i personlig udvikling fokuserer på rettigheder, selvværd, vold og diskrimination samt konfliktløsning. I opstartsfasen kapaciteres partnerorganisationen Centro de Estudios y Trabajo de la Mujer (CETM) i deltagerorienterede og demokratiske pædagogiske metoder, og Axis og CETM udarbejder en ”værktøjskasse” med forskellige undervisningsaktiviteter og metoder. Der etableres et uddannelsescenter, hvor nogle kvinder fra målgruppen uddannes til at blive promotorer. Projektet fokuserer ligeledes på fortalervirksomhed over for de lokale myndigheder for at få dem til at støtte projektet/ uddannelsescenteret og øge indsatsen for at fremme quechua-kvinders rettigheder.