Tilbage

Partnership intervention between IFSO and ATOS

Organisation:

Alternatives to Separation (ATOS)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.04.2016

Projekt slut:

01.09.2017

Beviliget beløb:

499.296,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ethiopia

Resume:

Partnerskabsaktivitetens overordnede mål er at sikre, at det forebyggende sociale arbejde med udsatte børn, unge og familier som tidligere blev gennemført af AC og IFSO kan fortsætte gennem IFSO og ATOS i et styrket partnerskab. Partnerskabsindsatsen har to specifikke formål. Dels skal indsatsen styrke fundamentet for det fremtidige samarbejde mellem ATOS og IFSO, herunder bidrage til identifikation af fælles værdier, tematikker og interventionsmuligheder vedr. børns separation. Aktiviteterne omfatter blandt andet et nationalt og lokalt studie om separationsproblematikker i Etiopien, erfaringsudveksling, netværksdannelse og samarbejde med relevante aktører, samt intern kapacitetsopbygning af IFSO. Dels skal indsatsen sikre yderligere konsolidering af projektet "Children on The Edge", med henblik på at opnå øget og mere langvarig effekt samt sikre videreførelse af best practices i fremtidige interventioner.