Tilbage

Building a strong partnership and a sustainable strategy for community development and empowerment of community members in Kilindi district

Organisation:

FIC

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.01.2012

Projekt slut:

30.11.2012

Beviliget beløb:

306.825,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • KILINDI Community Development Initiatives (KILINDI CDI)

Resume:

Formålet med partnerskabsansøgningen er at skabe et grundlag for at sikre en langsigtet og bæredygtig indsats for udvikling af landsbyerne i Kilindi. Dette grundlag skabes gennem kapacitetsopbygning af partnerorganisationen Kilindi CDI og udvikling af en strategi for inddragelse af landsbyboerne i den mere generelle udvikling af landsbyerne og specifikt i forhold til udvikling af business- og landbrugsaktiviteter. Udviklingen af strategien vil omfatte indsamling af viden om landsbystrukturerne og business- og landbrugsaktiviteter i landsbyerne. Desuden vil der blive gennemført seminarer med deltagelse af repræsentanter fra alle landsbyer. Seminarerne vil fokusere på landsbyernes behov og ideer til fremtidig udvikling. Resultaterne af undersøgelser og seminarer vil blive brugt til at udvikle den endelige strategi i samarbejde med repræsentanter for lokale myndigheder, ministerier og andre relevante partnere. Strategien vil danne basis for et fremtidigt samarbejde omkring udvikling af landsbyerne i Kilindi. Det forventes at partnerskabsaktiviteten vil skabe et grundlag for at gennemføre fremtidige aktiviteter, som vil sikre at landsbyboerne med opbakning fra den lokale regering i højere grad får indflydelse på at skabe en mere bæredygtig udvikling af såvel de generelle forhold i landsbyerne som i forhold til udvikling af business og landsbrugsaktiviteter.