Tilbage

Kulturmødet - Viden - Dialog - Handling

Organisation:

TES Skolen i Afrika

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (under 100.000 kr.)

Projekt start:

15.11.2020

Projekt slut:

15.10.2021

Beviliget beløb:

21.600,00 kr.

Samlet buget:

57.121,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Overordnede mål :

At involvere flere af vores nuværende medlemmer og tiltrække nye medlemme ved at give dem mulighed for at arbejde aktivt med og tage ansvar for foreningens forskellige projekter.

Umiddelbare mål :

Få foreningens medlemmer og andre interesserede til at melde sig til et seminar om social og materiel ulighed i Tanzania og senere deltage i en kulturrejse til Tanzania. Gennem disse initiativer, som har fokus på at hæve vidensniveauet, er hensigten at skabe større interesse for foreningens projekter og dermed øge lysten til et større engagement.

Målgrupper :

Foreningens nuværende medlemmer (som fortrinsvis er folk over 50 år) samt potentielt nye medlemmer - gerne blandt gruppen af de 18-30 årige. På sigt er forventningen, at 20-30 medlemmer mænd såvel som kvinder bliver aktive og dermed bevæger sig op i engagementstrekanten.

Ansøgningstekst:

Rev. ansøgning.docx

Resume:

TES Skolen i Afrika søger støtte til "Kulturmødet - Viden - Dialog - Handling". Formålet med indsatsen er primært at få flere af vores medlemmer og andre interesserede til at engagere sig aktivt i foreningens arbejde og påtage sig konkrete projekter til gavn for lokalbefolkningen i Tanzania. Dette vil vi gøre ved at formidle viden og indsigt om Afrika og Tanzania på et endagsseminar i Danmark i december 2020 og på en kulturrejse til Tanzania i 2021. Slutteligt vil vi afholde et opsamlings- og aktiveringsmøde efter rejsen.