Tilbage

Ret til et liv uden vold

Organisation:

Venskabsforeningen Amigos de El Doradito

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.04.2011

Projekt slut:

01.04.2013

Beviliget beløb:

432.616,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nicaragua

Lokale partnere:

  • Fundemuni

Overordnede mål :

At projektet bidrager til at mindske vold, så kvinder kan agere aktivt i forhold til at forbedre deres egen situation.

Umiddelbare mål :

At der i mindst 8 landsbysamfund er dannet mindst 1 selvhjælpsgruppe. At det lokale sundhedspersonale samt det lokale politi er blevet uddannet i ”Guiden til hjælp ved retsinstanserne,” og har fået kompetencer i brug af internettet. At der med udgangspunkt i Casa Materna i Murra er mindst 30 promotorer, der har modtaget undervisning i forebyggelse og anmeldelse af vold.

Målgrupper :

Projektets primære målgruppe udgør 561 kvinder og mænd, unge som ældre, fra de udvalgte 12 landsbysamfund i Murra Kommune. Projektets sekundære målgruppe er resten af befolkningen i de 12 udvalgte landsbysamfund.

Resume:

Projektet har til formål at styrke kvinders rettigheder og sundhed – herunder retten til et liv uden vold og til selvbestemmelse over egen seksualitet og reproduktion. Projektets primære målgruppe er ca. 561 kvinder, mænd og unge på landet i Murra kommune i departementet Nueva Segovia, Nicaragua. Her er vold udbredt i de fattige og isolerede familier, hvor den påvirker hele familien og hindrer mange kvinder i at tage aktivt del i samfundslivet. Partnerorganisationen Fundemuni har arbejdet med forebyggelse af vold i Nueva Segovia i 15 år i samarbejde med såvel nationale og internationale aktører. Projektet realiseres primært gennem oprettelsen af selvhjælpsgrupper, udførelsen af en række workshops, der inkluderer begge køn, seperate workshops for mænd samt uddannelse af det lokale sundhedspersonale og politi. Projektets gennemførelse forudsætter et samarbejder mellem Fundemuni og mødreklinikken Casa Materna, Murra.