Tilbage

Decentralisation and Climate Change

Organisation:

VedvarendeEnergi

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

PROGRAM (Endelig ansøgning)

Projekt start:

01.01.2018

Projekt slut:

31.12.2019

Beviliget beløb:

16.011.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya
  • Mozambique

Lokale partnere:

  • ADEL SOFALA
  • COMMUNITY REHABILITAION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION PROGRAMME ( CREP PROGRAMME)
  • Livaningo
  • OSIENALA (Friends of Lake Victoria)
  • SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT WATCH (SUSWATCH KENYA)
  • Umande Trust

Resume:

VedvarendeEnergis program består af to landeprogrammer i henholdsvis Mozambique og Kenya. Målgruppen i de to programmer er udsatte befolkningsgrupper, hvis levevilkår er yderligere forringet af de mærkbare klimaforandringer regionerne er udsat for eksempelvis forskydninger i regntider, hyppige oversvømmelser, nedgang i høstudbytte og længere tørkeperioder. Gennem et antal lokale civilsamfundsorganisationer vil programmet støtte de berørte gruppers evne til at gennemføre en bæredygtig naturressource forvaltning. Indsatser vil tage deres udgangspunkt i simple lokale udviklingsplaner / aftaler med lokal samfund og støtte eksempelvis træplantning, planteskoler, bi-hold, generel omlægning af landbrugsproduktionen henimod mere tørkeresistente afgrøder samt etablering af solcelledrevne kunstvandingssystemer og elektrificering af boliger via solceller. På baggrund af praktiske indsatser vil programmet gennem fortalervirksomhed påvirke lokale politikker og budgetter således at de i højere grad kanaliseres i retning af de mest udsatte befolkningsgrupper. Programmet er endvidere koblet til det klimapolitiske arbejde VE gennemfører i Danmark.