Tilbage

The Kono Project II

Organisation:

Foreningen RETRO

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

15.08.2011

Projekt slut:

31.08.2011

Beviliget beløb:

67.694,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Sierra Leone

Lokale partnere:

  • Advocate for vulnerable Aid (AVA)

Resume:

Projektet tager udgangspunkt i erfaringer gjort i ‘Kono Projektet’. Det har som mål at sikre marginaliserede kvinder økonomisk og socialt ved at sætte fokus på iværksætteri som vejen til arbejdsmarkedet. I den forbindelse styrkes den lokale partner, AVA, i at uddanne kvinderne fra AVA’s skole, K-Tech, til at drive egen forretning, samt til at arbejde strategisk med kvinders rettigheder til uddannelse, arbejde og råderet over egne midler. Fortalervirksomheden gennemføres via lobbyarbejde med lokale beslutningstagere. Derudover arbejdes der med empowerment af kvinderne, der via rettighedsbaserede selvhjælpsgrupper bl.a. udfører dramaopvisninger i lokalsamfundet, hvor de selv illustrerer betydningen af kvinders øgede muligheder for økonomisk uafhængighed og social accept.