Tilbage

Building Organizational Capacity to Facilitate Agro-Ecological Farming and Food Systems Development Among Small Scale Bhutanese Farmers

Organisation:

Økologisk Landsforening (Ulandsudvalg- og netværk)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.08.2016

Projekt slut:

30.06.2017

Beviliget beløb:

245.677,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bhutan

Lokale partnere:

  • Royal Society for Protection of Nature

Overordnede mål :

Det overordnede mål med denne partnerskabsaktivitet er at opbygge organisatorisk kapacitet indenfor udvikling af agro-økologisk landbrug og fødevaresystemer for mindre bhutanske fødevareproducenter

Umiddelbare mål :

1. Udvikle og styrke vores partnerskab ved at opbygge begge organisationers kapacitet og gensidige forståelse for udviklingen af økologisk landbrug og med et bredere agro-økologisk perspektiv at støtte overgangen til agro-økologiske og økologiske metoder i Bhutan 2. At styrke RSPNs kapacitet til at engagere sig i arbejdet med mindre fødevareproducenter, deres familier og lokalsamfund på en inddragende og bemyndigelse måde. 3. Med perspektivet om at udvikle en landbrugsrådgivningsmodel, der kan støtte overgangen til agro-økologiske og økologiske metoder i Bhutan og undersøge, hvordan erfaringerne med Farmer Family Learning Groups tilgang kan inspirere i en bhutanske sammenhæng. Foreslå en ændring

Målgrupper :

Følgende personer er udpeget til at spille en central rolle i partnerskabsaktiviteten Fra RSPN • Dr. Kinley Tenzin, Chief Executive Director of RSPN, • Ms. Rinchen Wangmo Program Manager • Mr. Kinga Wangdi Program Officer. Fra ØL: • Mr. Per Rasmussen, International Consulent • Mr. Jesper Saxgren, næstformand Global Organic Committee i ØL • Mr. Tsewang Lhundup, ØL

Resume:

Det overordnede formål med denne partnerskabsaktivitet er at opbygge organisatorisk kapacitet i RSPN og Økologisk Landsforening til at facilitere udviklingen af agro-økologiske landbrug og fødevaresystemer for mindre fødevareproducenter i Bhutan. Aktiviteten forventes at styrke partnerskabet mellem de to organisationer, kapacitetsopbygge RSPN i forhold til at engagere sig i arbejdet med mindre fødevareproducenter og lokalsamfund gennem deltagerorientering, samt med inspiration fra Farmer Family Learning Group (FFLG) tilgangen at udvikle en model for landbrugsrådgivning og etablering af landmandsgrupper, der passer ind i en bhutanesisk kontekst. Aktiviteten omfatter fact finding og inspirationsbesøg af repræsentanter fra RSPN og ØL i henholdsvis Danmark og Bhutan, udviklingsworkshops om FFLG og økologisk jordbrug i Bhutan med deltagelse af landmænd, ministerier of det private erhvervsliv og projektudvikling.