Tilbage

Intervention of adolecent girls, women and young girls in community developement

Organisation:

Terre des hommes, Danmark

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.04.2006

Projekt slut:

31.03.2009

Beviliget beløb:

453.533,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • India

Lokale partnere:

  • Mahila Haat (MH)

Overordnede mål :

Målet er, at pigerne i de fem landsbyer i højere grad får en almen skoleuddannelse (formel), og at teenagepigerne får uddannelse (uformel), og at kvinderne oplyses om sundhed, ernæring, rettigheder og miljø.

Umiddelbare mål :

'- at pigerne modtager formel skoleuddannelse - at teenagepigerne får almen undervisning og oplysning om sundhed ernæring, rettigheder og miljø - at kvinderne gøres bekendt med ernæring og sundhed, miljø, rettigheder og ledelsesstruktur

Målgrupper :

5 landsbyer med 3-500 indbyggere i hver 400 piger 200 teenagepiger og unge kvinder

Resume:

Projektet skal give små piger, teenagepiger og kvinder fra den laveste kaste i det udvalgte område formel skoleuddannelse, almen viden, uddannelse i landbrug, miljø herunder ormekompostering, konservering af afgrøder, håndarbejde, erhverv og oplysning om muligheder og rettigheder. Med denne form for "hjælp til selvhjælp" får familierne bedre mulighed for at forblive i og forbedre forholdene i de fattige landsbyer, i stedet for at flytte til storbyerne til en endnu værre tilværelse. Desuden vil sundhedstilstanden blive højnet. Med erfaring fra et succesfuldt projekt, vi har kørt for private midler med vores lokale samarbejdsorganisation Mahila Haat, har vi udvalgt fem fjerntliggende landsbyer med 3-500 indbyggere og med ca. 400 piger, 200 teenagepiger og kvinder, i hver. Det nye projekt vil give kvinderne mulighed for personlig udvikling og forbedring af de økonomiske forhold for familien til gavn for civilsamfundet.