Tilbage

Union de PCD's de Bolivia

Organisation:

Dansk Handicap Forbund

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.05.2011

Projekt slut:

31.01.2013

Beviliget beløb:

1.500.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia

Lokale partnere:

  • Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad (Cobopdi)
  • Federación Boliviana de Sordos (Febos)
  • Federación Boliviana del Deporte Integrado (Febodein)
  • Federación Nacional de Ciegos de Bolivia – Fenaciebo

Overordnede mål :

Handicapbevægelsen i Bolivia består af demokratiske, gennemsigtige, bæredygtige organisationer og som sikrer at stat og det bolivianske samfund kender og respekterer menneskerettighederne for mennesker med handicap i hele Bolivia.

Umiddelbare mål :

Projektmål 1: De fire deltagende handicaporganisationer har i 2013 forbedret deres organisatoriske kapacitet, med henblik på øget kapacitet til fortalervirksomhed. Projektmål 2: Koordineringen af handicapbevægelsen i Bolivia er blevet forbedret i 2013, med sigte på forbedret effekt af fortalervirksomhed.

Målgrupper :

1500 aktive medlemmer og ledere af de fire deltagende organisationer, heraf mindst 40 % kvinder.

Resume:

Projektet har til formål at styrke fire bolivianske handicaporganisationers organisatoriske og administrative kapacitet med sigte på at opnå kapacitet til effektivt rettighedsarbejde samt at forbedre koordineringen af den bolivianske handicapbevægelse. Hovedaktiviteterne i projektet er træning af nationale og lokale ledere, en projektpulje til støtte for mindre projekter der udover projekternes individuelle formål vil styrke organisationernes administrative kapacitet. Endelig er der en række aktiviteter med det formål at styrke koordineringen mellem de fire organisationer.