Tilbage

Introducing Probation service in Ukraine

Organisation:

Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder

Pulje:

Puljen for Naboskab

Bevillingstype:

Projekt A (under 0,2 mio)

Projekt start:

15.02.2017

Projekt slut:

15.02.2018

Beviliget beløb:

171.580,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ukraine

Lokale partnere:

  • Penitentiary Association of Ukraine

Overordnede mål :

At reducere kriminalitet gennem valg af relevant tilsynsform og at skabe opmærksomhed omkring betydningen af indslusning af dømte i civilsamfundet

Umiddelbare mål :

1. Indsamling af viden om tilsynsformer 2. Udarbejdelse af en rapport der kan danne grundlag for beslutning om relevant tilsynsform 3. Kortlægning af hvem der beslutter hhv. tilsynsform og finansiering 4. Kortlægning af NGO’ere, der er relevante for civilsamfundets forståelse af tilsynssystemet

Målgrupper :

'- Dømte under tilsyn. Ca. 80.000 personer. Kønsfordelingen kendes ikke, men blandt afsonere udgør kvinderne ca. 5% - PAU. 7 hvoraf 3 er mænd

Resume:

I februar 2015 blev Law of Ukraine on Probation vedtaget. Loven omhandler fortrinsvis organisatoriske spørgsmål, og kun sporadiske oplysninger om tilsynets indhold. Formålet med dette projekt er, at give NGO’en Penetentiary Association of Ukraine (PAU) grundlag for et oplyst valg om man anbefaler et tilsyn, der bygger på et samarbejde om løsning af problemer eller et tilsyn, der hviler på evidens baserede metoder, og som arbejder ud fra principperne risk, need, responsivity (RNR) mhp nedsættelse af kriminelt tilbagefald. Trin i beslutningsprocessen om valg af tilsynsform og finansiering samt relevante NGO’ere i et fremtidigt samarbejde på dette felt vil blive kortlagt. Projektet er et small-scale udviklingsprojekt, der kan stå alene, men som også kan anvendes som for projekt til et pilotprojekt, hvor den ønskede tilsynsform afprøves eller et afsæt til en større ansøgning om støtte til indførelse af en ny tilsynsform i Ukraine.