Tilbage

Local NGO, WAWCAS Lamjung

Organisation:

WAWCAS International

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

16.09.2022

Projekt slut:

15.07.2024

Beviliget beløb:

495.226,00 kr.

Samlet buget:

559.929,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nepal

Ansøgningstekst:

APPLICATION_final_14AUG.pdf

Resume:

Indsatsen ønsker at etablere en Lokal NGO for de WAWCAS kvinder, der har afsluttet WAWCAS Programmet i Lamjung, Nepal. Organisationen skal drives af kvinderne på demokratisk vis og repræsentere deres interesser lokalt, samt organiserer relevante aktiviteter for kvinderne og deres børn. Strukturen for organisationen er lavet og en række valg har nedsat 7 regionale bestyrelser samt én central bestyrelse.