Tilbage

"Bridging the Gap" - Support & Encourage Legal HIV/AIDS Clinics & Outpatient-/resocialisationprograms to include te 12-step addiction treatment program as part og the Harm Reduction and resocialisation

Organisation:

NGO Fontana

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.03.2010

Projekt slut:

28.02.2011

Beviliget beløb:

499.653,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Vietnam

Lokale partnere:

  • HO CHI MINH CITY HIV

Overordnede mål :

Introducere 12-trin afhængigheds behandlings program til HIV/Aids klinikker/”Out Patients”-klinikker ved introduktion, undervisning, praktik og advocacy.

Umiddelbare mål :

Undervisning af VN ”Addiction Treatment Educators” (VATE). Undervisning af Out-Patient Assistant Addiction Treatment Counsellors (OP_AATC) og Out-Patient Addiction Treatment Assistant (OP-ATA) til at afholde Primær og Follow-Up Kurser/Seminarer/Workshops om Afhængig-hedens relation til HIV/Aids, Familien, Behandlingen o.s.v. på HIV/AIDS-& ”Out-Patient”-klinikker og disses personale grupper for at bruge 12-trins afhængigheds behandlings programmet som dela af behandlingen (Harm Reduction), rehabiliteringen og resocialiseringen. Afholde 2x1 uges kurser til interesserede arbejdspladser, organisationer, selvhjælps-grupper og sundhedsmyndigheder – som undervisnings-, fortaler/advocacy- & informations aktivitet

Målgrupper :

Ledere, HIV/Aids rådgivere, Sundhedspersonale, Socialrådgivere og andet personale på HIV/Aids- & “Out-Patient”-klinikker – kønsfordelingen anslået 250 personer (164 kvinder – 86 mænd)

Resume:

Projektet vil bygge bro mellem HIV/AIDS behandling i Vietnam og efterbehandling for et aktivt narkotika og/eller alkohol misbrug. HIV patienter i ARV eller HAART behandling på en række nationale og internationalt finansieret klinikker får i dag intet tilbud om behandling for deres misbrug. De væsentligste årsager til spredningen af HIV hidrørere fra misbrugs miljøet, specielt intravenøse misbrugere, der deler ”værktøj” samt ved mandlige klienters brug af kvindelige afhængige sex-arbejdere, som tjener til deres ”Stof” ved prostitution. ”Officielt” har Vietnam i dag ca. 225.000 aktive narkotika misbrugere – det faktiske tal er nok meget højere.. Det forventes fra officielt hold, at HIV/AIDS epidemien i de kommende år vil vokse voldsomt. Det er også en kendsgerning, at effekten af HIV/AIDS behandling har ringe effekt med mindre, der tages fat på et af problemernes ”rod”: Behandling for alkoholisme og narkotika-misbrug.