Tilbage

En animation til undervisningsmaterialet Sombos Cambodia

Organisation:

MUNDU - Center for global dannelse

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet

Projekt start:

15.12.2015

Projekt slut:

15.09.2016

Beviliget beløb:

25.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

MUNDU - center for global dannelse udarbejder i øjeblikket et større Danida-støttet undervisningsmateriale til indskolingen med titlen Sombos Cambodia. Materialet kommer til at bestå i et website centreret omkring en større og flere små undervisningsfilm samt ekstramaterialer i form af billeder og tekster og opgaver. En elefant ved navn Sombo, hvis historie er tæt sammenvævet med Cambodias nyere historie, er motor og motiv for at beskæftige sig med temaer som levevilkår, dyrevelfærd og bæredygtighed i børnehøjde. Cambodias nyere historie er jo som bekendt ret grum, men vi synes ikke, at vi kan komme fuldstændig udenom. Vi vil derfor gerne indlede hovedfilmen med en kort animation med voice-over, der fortæller om Cambodias nyere historie i relation til elefanten Sombo. Animation kan være en god måde at formidle denne del af historien til de små elever, og samtidig give hele filmen og materialet et løft og højne appellen til målgruppen. Der ansøges derfor om støtte til et samarbejde med en animator om at udarbejde en animationsfilm a 1-2 minutters varighed, som skal beskrive den barske del af Cambodias nyere historie.