Tilbage

Empowerment and repatriation of wich-accused women - phase II

Organisation:

Seniorer uden Grænser

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.09.2014

Projekt slut:

30.09.2017

Beviliget beløb:

481.121,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Witch-Hunt Victims Empowerment Project

Overordnede mål :

At skabe bevidsthed og respekt om heksebeskyldte kvinders menneskerettigheder, så kvinderne og børnene kan få en bedre livskvalitet.

Umiddelbare mål :

1. 31. August 2017 er kvinderne i de tre beboelser/hjem styrkede, 60 kvinder er kommet tilbage til deres familier og alle børn i skolealderen går i skole. 2. 31. august 2017 er der sket en kapacitetsopbygning af partnerorganisationen. 3. 31. august 2017 er bevidstheden vedr. kvindernes situation blevet øget hos beslutningstagere og fordomme og overtro er reduceret i landsbyerne og i lokalområderne.

Målgrupper :

1. 195 kvinder og deres børn/børnebørn i de 3 hjem 2. Landsbyerne, hvorfra kvinderne kommer – herunder beboerne og høvdinge. 3. Regeringsansatte (centrale og lokale), lokale opinionsledere, alliancepartnere over hele Ghana, som kæmper for kvindernes rettigheder.

Resume:

Seniorer uden Grænsers samarbejdspartneren er Witch-Hunt Victims Empowerment Project, der er en almennyttig organisation, som arbejder med heksebeskyldte kvinder i den nordøstlige del af Ghana. Projektets målgruppe er 195 kvinder og deres børn/børnebørn, beboerne i de landsbyer kvinderne kommer fra, lokale såvel som centrale beslutningstagere samt relevante alliance partnere. Hovedformålet med projektet er at skabe opmærksomhed om problemet og fremme respekten for kvindernes og deres børn/børnebørns rettigheder. De konkrete projektmål er at styrke kvinderne, at repatriere så mange kvinder som muligt med deres familier, at sikre børnenes skolegang, at kapacitetsopbygge partneren og at skabe opmærksomhed og gennemføre fortalervirksomhed samt at reducere fordomme og overtro. Følgende aktiviteter vil f.eks. blive gennemført: etablering af selvhjælpsgrupper, dramagruppe opførelser i landsbyerne, gennemførelse af workshops med ressourcepersoner, skabe alliancer med relevante alliancepartnere og gennemføre fortalervirksomhed ift. beslutningstagere.