Tilbage

Consolidation of People’s Power for a Democratic Breakthrough in Swaziland

Organisation:

Global Aktion - Mennesker & miljø før profit

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Udviklingsindsats

Projekt start:

01.12.2020

Projekt slut:

31.05.2023

Beviliget beløb:

2.200.000,00 kr.

Samlet buget:

2.200.000,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Eswatini

Lokale partnere:

  • Swaziland United Democratic Front

Overordnede mål :

By the end of the invervention, the aim is for the partner, SUDF, to have consolidated and deepened the operational capacity of the democratic movement in Swaziland, to have mobilized marginalized groups, and to have achieved sustainable democratic change.

Umiddelbare mål :

1. SUDF has developed and adopted a feminist approach internally and increased capacity among its affiliates to employ feminist tools and understandings. 2. SUDF has consolidated its position as central to the democratic movement and expanded its outreach and direct network by engaging new strategic target groups. 3. SUDF has sustained and amplified campaigning and mass mobilizations using new strategies.

Målgrupper :

1. Unemployed youth leaders and female leaders, as well as SUDF leadership, affiliates, community organizers and shop stewards 2. Women, unemployed youth, and the wider Swazi population.

Resume:

Indsatsen har til formål at inkorporere en feministisk strategi i SUDF, kapacitetsopbygge SUDFs medlemsorganisationer, inkorporere en feministisk strategi i alle aktiviteter, styrke SUDFs rolle som demokratisk bevægelse samt udbygge SUDFs netværk i regionen og udføre massemobiliseringer med fokus på en feministisk strategi. De primære målgrupper er kvinder og arbejdsløse unge foruden SUDFs medlemsorganisationer, organisatorer og ledelse. Hovedaktiviteterne består af strategiproces (herunder udarbejdelse af nyt internt forståelsespapir), seminarer og konferencer for kvinder og arbejdsløse unge med fokus på lederskab og kapacitetsopbyggelse (herunder en undersøgelse af befolkningens behov, udvidelse af organisatornetværket), massemobilisering, samt mindske SUDFs økonomiske afhængighed af CISU og GA. De største risici forbundet med udførelsen af projektet er COVID-19 samt shrinkring space i civilsamfundet, der besværliggør udførelsen af aktiviteterne. Der er dog lavet en plan B for dette.