Tilbage

RSCFP - Red Sea Costal Fishery Project

Organisation:

Landsforeningen Levende Hav

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.12.2005

Projekt slut:

01.08.2009

Beviliget beløb:

995.761,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Eritrea

Lokale partnere:

  • Eritrean Fisheries Cooperatives Society (EFCS)
  • Semhar/Massawa Cooperative Society

Overordnede mål :

Bekæmpe fattigdom i kystsamfundene ved en bæredygtig og naturskånsom udnyttelse af de kystnære marine ressourcer i Det Røde Hav

Umiddelbare mål :

Få en fiskerifaglig samling om kystfiskerne og få sat gang i fiskeriet, udviklet og udbygget de organisatoriske rammer og forbedret uddannelse og markeder for kystfiskernes fangster

Målgrupper :

Primær målgruppe er kystfiskerne i de 8 kooperativer og sekundært fiskerne i Eritreas 38 fiskerikooperativer. Primære antal er 434 fiskere, deres familier og samfund. Sekundært ca. 6000 kystfiskere og fodfiskere. Herunder et stort antal kvinder og børn som fodfisker fra de mange landsbyer og øsamfund i Massawa Regionen. Dertil kommer ejere og ansatte i fiskehandlen og de myndigheder og institutioner som forvalter kystfiskeriet i Eritrea

Resume:

Kystfiskeriet forsvinder og de marine ressourcer overtages af de større trawlfartøjer, det er biologisk og socialt ubæredygtigt. Havet og fiskeressourcerne forarmes og dermed forsvinder arbejdet og indtægterne til kystfiskersamfundene, med affolkning, fattigdom og sult til følge. RSCFP konfronterer denne udvikling og ændrer kursen for kystfiskeriet i Eritrea. Det sker gennem et konkret fiskerifagligt samarbejde, og en målrettet økonomisk støtte med viden og udstyr til otte fiskekooperativer deres familier og samfund. Kooperativerne skal udvikles og der vise at det er muligt at bedrive et økonomisk fornuftigt og bæredygtigt kystfiskeri til gavn for alle fiskere og den eritreanske befolkning. RSCFP starter en proces, som vil bremse den negative udvikling for kystfiskeriet i Eritrea. Denne proces får betydning for andre landes kystfiskere som fisker i Det Røde Hav. RSCFP bidrager til en mere bæredygtig udvikling for hele fiskeriet i Det Røde Hav.