Tilbage

Kompetenceopbygning af partnere indenfor female empowerment

Organisation:

Danish Muslim Aid

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.11.2018

Projekt slut:

31.05.2019

Beviliget beløb:

274.986,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Afghanistan
  • India
  • Pakistan
  • Uganda

Lokale partnere:

  • Taakulo Somali Community (TASCO)

Overordnede mål :

At fremme en udvikling, hvor DM-Aid i samarbejde med fem udvalgte partnere styrker vores arbejde med fattigdoms-bekæmpende aktiviteter koncentreret omkring flere udviklingsorienteret- og bæredygtige projekter. Projekterne skal i højere grad engagere civilsamfund til at fremme fattigdoms-bekæmpende aktiviteter ved at kompetence opbygge vores NGO partnere til at arbejde mere menneskerettighedsbaseret og med øje for at træne og opbygge civilsamfund til at advokere for egne interesser og rettigheder.

Umiddelbare mål :

At gennemføre et kompetenceopbyggende seminar, der øger kompetencer hos partnerne med udgangspunkt i at: 1. kompetenceopbygge partnernes faglige arbejde med bæredygtig udvikling og med afsæt i 'female empowerment' og fortalervirksomhed 2. kompetenceopbygge partnernes analytiske og metodiske kvalifikationer 3. skabe erfaringsudveksling og networking.

Målgrupper :

Fem af DM-Aid partnere, der har mest erfaring med udviklingsprojekter og kapacitet til at gennemfører langsigtet og strategiske projekter.

Resume:

Danish Muslim Aid (DM-Aid) og fem af dets partnere ønsker at søge medborgerskabspuljen til et kompetenceopbygningsseminar, der forløber over seks dage i Dubai med fokus på at styrke vores fælles fattigdomsbekæmpende aktiviteter, der har øget fokus på 'female empowerment' og fortalervirksomhed. DM-Aid har særligt de sidste to år gennemgået en forandringsproces på flere fronter, både organisatorisk og ikke mindst i forhold til, hvordan vi ønsker at drive udviklingsarbejde for fremtiden. Processen er udmundet i en International Strategi 2020 med en klar målsætning om, at DM-Aid’s internationale arbejde i langt højere grad koncentreres omkring større, langvarige og bæredygtige projekter i samarbejde med vores mest erfarne partnere, hvor de kortvarige hjælpearbejdsindsatser placeres hos de mindre erfarne partnere. DM-Aid ønsker således at søge midler under medborgerskabsindsatsen til at afholde et seminar, der skal kompetenceopbygge og øge fagligheden hos strategisk udvalgte partnere. Indsatsen vil berøre følgende emner, der tilsammen skal skabe den tilsigtede forandring: 1. Kompetenceopbygning af partnernes faglige arbejde med bæredygtig udvikling og med afsæt i 'female empowerment' og fortalervirksomhed 2. Kompetenceopbygning af partnernes analytiske og metodiske kvalifikationer 3. Erfaringsudveksling og networking.