Tilbage

Styrkelse af bondebevægelsen gennem opbygning af kooperativernes fælles økonomiske aktiviteter

Organisation:

Mellemamerika Komiteen (MAK)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.04.2010

Projekt slut:

31.07.2012

Beviliget beløb:

396.198,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nicaragua

Lokale partnere:

  • Asociación de Trabajores del Campo (ATC)

Overordnede mål :

Fattige bønder i fjerntliggende egne af Nicaragua får adgang til at udvikle det økonomiske potentiale i deres landbrug gennem en stærk organisering, som kan skabe adgang til markedet og sikre at deres problemer bliver en del af den nationale dagsorden.

Umiddelbare mål :

Mål 1: 12 kooperativer besidder basale kundskaber, som er nødvendige for at styrke eksisterende økonomiske aktiviteter og opstarte nye. Mål 2: ATC Jinotegas ledelse besidder kompetencer, som gør den i stand til at rådgive og koordinere medlemskooperativer indenfor regnskaber samt igangsættelse og udførelse af økonomiske aktiviteter.

Målgrupper :

Projektets primære målgruppe er 674 kooperativmedlemmer (omkring 34% kvinder) samt disses familier og ATC Jinotegas ledelse på 12 personer. Hermed består den primære målgruppe af ca. 4200 personer.

Resume:

Formålet med projektet er gennem uddannelse at øge den økonomiske aktivitet i 12 landbrugskooperativer organiseret i ATC-Jinotega. Samtidig vil ledelsen i ATC Jinotega blive styrket til at kunne fortsætte denne uddannelse af alle sine 35 kooperativer efter projektets slutning. Den øgede økonomiske aktivitet skal ske ved at styrke de regnskabsmæssige kompetencer blandt kooperativernes medlemmer samt skabe kapacitet til at lave opgørelser over produktionen for at danne grundlag for fælles økonomiske aktiviteter. Endelig vil projektet styrke kapaciteten til praktisk at udføre økonomisk aktivitet i de 12 kooperativer. Dette vil tilsammen styrke bøndernes afsætningsmuligheder på et marked, hvor de traditionelt er marginaliserede. Det forventes, at de øgede fælles økonomiske aktiviteter blandt bønderne vil styrke kooperativernes mulighed for at skabe økonomisk og social udvikling i det isolerede Jinotega-departement.