Tilbage

Miradas Juveniles 2

Organisation:

SPOR MEDIA

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.09.2013

Projekt slut:

31.05.2016

Beviliget beløb:

1.532.300,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia

Lokale partnere:

  • Fundación Comunidad de Productores en Artes (COMPA)

Overordnede mål :

Ved hjælp af audiovisuelle medier og i interaktion mellem civilsamfundsgrupper og uddannelsesinstitutioner har unge bolivianske mænd og kvinder fra marginaliserede områder styrket deres forudsætninger for og kapacitet til at bidrage positivt til samfundsudviklingen.

Umiddelbare mål :

1. De to lærerseminarier i El Alto og i Huata inluderer audiovisuel pædagogik i undervisningen som redskab til demokratisering af undervisningen og interaktion med lokalsamfund, og erfaringerne gøres tilgængelige for andre undervisningsinstitutioner. 2. Ungdomsorganisationer anvender audiovisuelle redskaber til kommunikation og til at synliggøre deres problemer og krav ift. samfundet. 3. COMPA har udviklet eksemplariske metoder til undervisning og styrkelse af folkelig organisering via AV-medier, og metoderne er kendt af myndigheder og kulturorganisationer i Bolivia og Latinamerika.

Målgrupper :

Seminariestuderende og unge i ungdomsorganisationer - af begge køn

Resume:

SPOR Media og COMPA har i to år samarbejdet om et medieprojekt, der har resulteret i, at COMPA har etableret et ungt team af AV-undervisere, der har trænet skoleelever og lærerstuderende. I 2011 blev der vedtaget en undervisningsreform, der pålægger læreruddannelserne at finde nye demokratiserende undervisningsmetoder samt metoder til, hvordan skolerne kan blive mere integrerede i lokalsamfundene. COMPA og SPOR Media vil - med udgangspunkt i de hidtidige erfaringer med AV-pædagogik - skabe nytænkende og eksemplariske undervisningsmodeller, der også involverer lokale civilsamfundsorganisationer. Projektet udføres i la Paz i Bolivia i samarbejde med to lærerseminarier i El Alto (by) og Huata (land), samt 24 ungdoms-organisationer, der skal styrke deres fortalervirksomhed for samfundets marginaliserede unge. Det ny projekt vil således uddanne ’agents for change’ inden for uddannelsessystemet og i kulturelle ungdomsorganisationer.