Tilbage

Preparing "Preparation for Social Action"

Organisation:

Bahá'í - samfundet i Danmark

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

01.10.2008

Projekt slut:

31.10.2008

Beviliget beløb:

40.860,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Cameroon

Lokale partnere:

  • Emergence: Foundation for Education and Development

Resume:

Projektet "Preparation for Social Action" (PSA) sigter mod at højne uddannelsesniveauet i landbrugsområder i det østlige Cameroun. Gennem projektet får indbyggerne i 14 landsbyer adgang til et uddannelsesmateriale, der dels integrerer teoretisk forståelse med handlingsorienteret kapacitetsudvikling, og dels retter de stude-rendes opmærksomhed mod de udfordringer, deres lokalsamfund står over for. Mindst 300 studerende, hvoraf mindst en tredjedel kvinder, vil over to år modtage en uddannelse, der vil gøre dem i stand til at funge-re som effektive aktører i lokalsamfundets socioøkonomiske udvikling. Ét projektmål er at mindst 2/3 af de studerende bliver i deres lokalsamfund efter endt studie, et andet at mindst 10 PSA grupper efter projektperi-oden er involverede i udviklingsarbejdet i deres lokalsamfund.