Tilbage

Kawagiki Action for Child Equality (KACE)

Organisation:

Plan Danmark (deaktiveret)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.09.2007

Projekt slut:

15.08.2009

Beviliget beløb:

374.411,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • Kawagiki Development Organisation

Overordnede mål :

Børn med handikaps har kompetencer og handlemuligheder, der sætter dem i stand til at håndhæve deres rettigheder og indgå i det lokale civil samfund.

Umiddelbare mål :

Forbedret inklusion af handikappede børn og deres familier i det lokale udviklingsarbejde samt adgangen til relevante serviceydelser forbedret.

Målgrupper :

Den primære målgruppe er børn med handikaps i lokalområderne Kagishu, Wanyee Close, Githembe og Kinyanjui Road (Nairobi). Der er ikke udarbejdet en kønsprofil. Den mere sekundære målgruppe er deres familier/værger. Lokalsamfundet er målgruppe for en række aktiviteter.

Resume:

"Kawagiki Action for Child Equality", gennemføres i et partnerskab mellem Plan Danmark og Kawagiki Ungdomsgruppe i et af slumområderne i Nairobi. Ungdomsgruppen står for implementeringen af projektet og støttes af Plan Danmark og Plans kontor i Nairobi. Det konkrete mål er at sikre, at handikappede børn og deres familier inkluderes i det lokale udviklingsarbejde på lige fod med andre børn og unge og at de samtidig opnår adgang til relevante serviceydelser i lokalsamfundet. På sigt vil børnene herigennem opnå kompetencer og handlemuligheder, der sætter dem i stand til at håndhæve deres rettigheder og indgå i det lokale civil samfund. Projektet arbejder aktivt med de social barrierer og den stigmatisering, der forhindrer handikappede børns udvikling og dermed fastholder dem i fattigdom. Der bor 40,000 mennesker i de fire lokalområder. Der kan imidlertid ikke gives et præcist tal på hvor mange handikappede børn der bor i området. Usikkerheden er en kondition for projektet.