Tilbage

Civilsamfundsindsats i landsbyen Song Kunda i The Gambia

Organisation:

Bendula

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.10.2022

Projekt slut:

01.03.2024

Beviliget beløb:

199.999,00 kr.

Samlet buget:

199.999,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Gambia, the

Lokale partnere:

  • Better Education in The Gambia

Resume:

Formålet med indsatsen er, at skabe et robust lokalsamfund i landsbyen Song Kunda i Gambia, hvor folk bliver bevidste om deres rettigheder og muligheder med henblik på, at arbejde sig ud af deres fattigdom. Det vil vi gøre ved at kapacitetsopbygge lokale organisationer, der arbejder for at fremme uddannelse i området, da vi mener uddannelse er vejen frem. Med skolen som centrum vil vi lave en aktiv medborgerindsats i landsbyen ved at igangsætte et folkeligt og frivilligt engagement, så vi i fællesskab får skabt en skole der står stærkt i lokalsamfundet og bliver attraktiv for elever, forældre såvel som lærere. Der vil blive afholdt kurser for vores partnerorganisation B.E.G. og de vil være ansvarlige for de aktiviteter der igangsættes i landsbyen. Aktiviteterne vil være med til at kapacitetsopbygge B.E.G., skolens lærer og den lokale Mothers' Club og der igangsættes aktiviteter med henblik understøtte samarbejde mellem skole og forældre.