Tilbage

Righht to Water and Sanitation: Community Development in Kenema District Sierra Leone

Organisation:

Ingeniører uden Grænser (IUG)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.10.2013

Projekt slut:

30.06.2016

Beviliget beløb:

1.809.106,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Sierra Leone

Lokale partnere:

  • ENGINEERS WITHOUT BORDERS SIERRA LEONE

Overordnede mål :

At forbedre levevilkår i 15 landsbyer samt forbedre demokratiske beslutningsprocesser for så vidt angår vand- og sanitetssektoren I Kenema-distriktet.

Umiddelbare mål :

1. At sikre retten til rent vand og forbedrede hygiejne- og sanitetsforhold i 15 udvalgte landsbyer. 2. At sikre, at Civilsamfundet i landsbyerne er organiseret, klar over egne rettigheder, og er i stand til at tale for borgeres rettigheder overfor politikere, embedsmænd og øvrige magthavere - for så vidt angår områderne vand og sanitet. 3. At sikre, at koordineringen blandt distriktets politikere, embedsmænd og øvrige interessenter er institutionaliseret og fungerer, og Kenemas borgere høres og inddrages i beslutningsprocesser - for så vidt angår områderne vand og sanitet.

Målgrupper :

Projektets primære målgruppe udgør 15 af de fattigste landsbyer i distriktets randområder, som pt. ikke har adgang til rent vand og ordentlige sanitære forhold. Her får alle beboere gavn af aktiviteterne, dvs. i alt ca. 10.000 mænd og kvinder, børn og voksne. Sekundære målgrupper udgøres af nabolandsbyer (der hører om og oplever aktiviteterne), politikere og embedsmænd samt øvrige interessenter indenfor Vand- og Sanitetsopmrådet på distriktsniveau, og partneren EWB SL (ca. 40 personer, ansatte og frivillige).

Resume:

Ingeniører uden Grænser Danmark (IUG) har sammen med Engineers without Borders Sierra Leone (EWB SL) implementeret et vand- og sanitetsprojekt i tre landsbyer i Sierra Leone påbegyndt ultimo 2011 og afsluttet august 2013. Udover de forbedrede livsvilkår ved at få rent vand, forbedret sanitet og træning i hygiejne, har civilsamfundet i landsbyerne vist stor interesse for at organisere forvaltningsudvalg for vand og sanitet, og er begyndt at diskutere andre spørgsmål vedr. videreudvikling af landsbyen. Centrale målsætninger i fase 2 er derfor øget organiseringsringsgrad på lokalt niveau samt styrket kapacitetsudviklings- og fortalervirksomhed i forhold til myndighederne. Med afsæt i strategiske serviceydelser vil der således fokuseres på en rettighedsbaseret tilgang til civilsamfundsudvikling, samtidig med, embedsmænd indenfor vand og sanitet på distriktsniveau styrkes i kapacitet og viden til bedre at kunne udfylde deres rolle som ydelsesleverandører i dialog med rettighedshavere. Partneren EWB SLs kapacitet styrkes, både indenfor projektforvaltning samt networking inkl. fundraising. Fase 2 udfolder sig i 15 af distriktets fattigste landsbyer med behov for rent vand.