Tilbage

Reducing mercury pollution in small scale gold mining - Philippines 2011-2014

Organisation:

Dialogos

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

20.03.2011

Projekt slut:

30.06.2014

Beviliget beløb:

2.956.231,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Philippines

Lokale partnere:

  • Ban Toxics!

Overordnede mål :

Det overordnede mål er at forebygge kviksølvforurening gennem teknisk træning, opmærksomhedsskabelse og styrkelse af civilsamfundsorganisationer for at fjerne brugen af kviksølv i små skala guldminedrift

Umiddelbare mål :

1. Ved udgangen af marts 2014 er 90 % af små skala minearbejderne (ca. 1800 minearbejdere) i projektområderne skiftet over til kviksølvfrie guldudvindingsmetoder, og de har viden om farerne ved kviksølv for sundhed og miljø 2. Ved udgangen af marts 2014 er 80 % af civilsamfundet – repræsenteret ved skolebørn og kvinder – bekendt med farerne ved kviksølv for sundhed og miljø, og 80 % af sundhedsarbejderne har grundig viden om forebyggelse, diagnostik og behandling af kviksølvforgiftning. Fortaler-virksomheden er styrket gennem dannelsen af to kviksølvkomiteer der mødes 4 gange om året. 3. Ved udgangen af marts 2014 er der udarbejdet et koncept for træning af små skala minearbejdere og for skabelse af bevidsthed om kviksølvproblematikker. Konceptet indeholder organisering, undervisnings-materiale og strategier. NGOen Bantox er blevet styrket til at lede udbredelsen af konceptet.

Målgrupper :

400 minearbejdere (mand:kvinde ratio 3:1) trænes direkte, i alt 2000 minearbejdere trænes direkte og indirekte via training of trainers 5-10 lokale interessenter i hvert projektområde trænes så de kan danne kviksølvkomite (mand:kvinde ratio 3:1) Skoleklasser, CBOs (særligt kvindegrupper) og sundhedspersonale i projektområderne undervises (mand:kvinde ratio skoleklasser 1:1, kvindegrupper 0:1, sundhedspersonale 1:2). Viden vil spredes til resten af befolkning gennem disse personer (mand:kvinde ratio 1:1). Projektet dækker 4 landsbyer. På sigt vil det af projektet udviklede koncept kunne spredes til andre områder. Bantox vil blive styrket til at videreformidle konceptet til andre organisationer og institutioner.

Resume:

I udviklingslande bruges kviksølv i stigende omfang til udvinding af guld blandt small scale minearbejdere (Small Scale Miners: SSM). GEUS har vist, at SSM i Filippinerne anvender metoder med et ekstremt stort forbrug af kviksølv. Hvis der ikke gribes ind vil dette føre til en forureningskatastrofe af historiske dimensioner. Med udgangspunkt i projektpartnernes erfaringer gennemføres en indsats i 4 områder på Filippinerne med det formål at udbrede en kviksølvfri guldudvindingsteknik blandt minearbejdere, bevidstgøre sundhedspersonale og civilsamfund og styrke mulighederne for fortalervirksomhed gennem styrket organisering. Projektet bygger på undervisning og praktiske demonstrationer hvor minearbejdere underviser minearbejdere. I løbet af 3 år udvikles et koncept for indførelse kviksølvfri metode, der efterfølgende kan anvendes i de resterende guldmineområder i Filippinerne og andre steder i verden.