Tilbage

Aprender Jugando II

Organisation:

Dansk International Bosætningsservice (DIB)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.07.2012

Projekt slut:

31.05.2014

Beviliget beløb:

999.918,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia

Lokale partnere:

  • Fundación Teko Kavi

Overordnede mål :

Civilsamfundet og skolen er styrket i gensidigt samarbejde omkring en bæredygtig udvikling af lokalsamfundet, baseret på pædagogiske metoder og strategier for øko-alfabetisering.

Umiddelbare mål :

1. Kapacitetsopbygning i tre lokale Aymara samfund er gennemført: ? Repræsentanter for civilsamfundet har - i dialog med de lokale skoler, læreruddannelsen og lokale og regionale myndigheder - deltaget i udarbejdelsen af læringsmodel, læseplaner og undervisningsmaterialer og indgået aktivt i udviklingen af god fælles praksis i forhold til ”at leve godt i harmoni med naturen.” 2. Koncept og metode baseret på øko-alfabetisering er udviklet og afprøvet i Umala kommune: ? Der er udviklet en deltagerbaseret læringsmodel med inddragelse af lokalsamfundets viden, kultur og praksis med fokus på øko-alfabetisering og en pædagogisk legende tilgang. ? de tre skoler samt læreruddannelsen, Villa Aroma Lahuachaca, inddrager nærmiljøet i undervisningen, således at de lokale levevilkår, herunder de miljø- og klimaproblemer som elever og studerende oplever i deres hverdag, bliver vedkommende og relevante i undervisningen. 3. Projekt erfaringer er opsamling og dokumenteret: ? erfaring og anbefalinger for læringsmodel og undervisningsmaterialer er opsamlet og dokumenteret samt afprøvet i skolerne, på læreruddannelsen og det lokale ludotek. ? målsætninger og strategiplan for videreførelse og spredning, er udarbejdet.

Målgrupper :

265 familier beregnet til en på total 1060 som skønnes fordelt med 540 kvinder og 520 mænd. Heraf 530 børn fordelt med 260 piger og 270 drenge . Dertil skal regnes 73 lærer og autoriteter

Resume:

DIB har siden slutningen af 80’erne gennemført udviklingsprojekter på Bolivias højslette – Altiplano. Projekterne har omhandlet teknologioverførsel og træning til fremme af bæredygtig bosætning, deltagerorienteret planlægning, styrkelse af samspillet mellem civilsamfundsorganisationer og kommuner samt styrkelse af børns selvværd og evne til at kommunikere og socialisere. DIB har gennem sit seneste engagement i Bolivia med projektet ’Aprender Jugando’ (AJ1) haft så gode erfaringer med at udvikle og introducere ’legende læring’ bl.a. via oprettelsen af ’ludoteker’, at staten i den nye uddannelseslovgivning har inkorporeret konceptet. Der mangler dog stadig praktiske erfaringer med at omsætte og implementere konceptet i forskellige lokale kontekster. Det nye projekt AJ2 vil bygge videre på de erfaringer og strukturer, der er opbygget via AJ1, i et udvidet og nyt perspektiv, der inkorporerer og indgår i dialog med Bolivias nye udviklings-paradigme ’Vivir Bien’ og ønsket om aktivt at inddrage lokalsamfundet i børnenes uddannelse. Vi vil med undersøgende og aktionsbaserede læringsmetoder skabe sammenhæng mellem læring, skole og lokalsamfund og via det overordnede læringsbegreb ’øko-alfabetisering’ knytte læringen an på det lokale natur- og livsgrundlag, sætte de lokale CSO i stand til at identificere lokale miljø-problemer og mobilisere befolkningen omkring et ’godt liv’ i gensidig respekt og bæredygtig balance med naturen.