Tilbage

2030 NOW - TÆNKE / SKABE / HANDLE

Organisation:

FN-forbundet

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (over 200.000 kr.)

Projekt start:

10.01.2022

Projekt slut:

10.05.2023

Beviliget beløb:

999.898,00 kr.

Samlet buget:

4.019.898,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

FN-forbundet ønsker at iværksætte aktivitetskampagne om FN’s Verdensmål bl.a. ved etablering af en udendørs udstillingsplatform: 2030 NOW – TÆNKE / SKABE / HANDLE – der skal inspirere særligt yngre generationer til at søge uddannelse, efteruddannelse og opkvalificering inden for de områder, som FN’s Verdensmål dækker. Samtidig ønsker vi at give alle borgere en mulighed for at forstå vigtigheden af Verdensmålene. Udstillingen vises i 4 byer, hvor det primære formål er at oplyse og inspirere til adfærdsændring samt igennem uddannelse at lede til handlinger, der medvirker til at realisere målene.