Tilbage

Capacity Building of Stapes

Organisation:

Seniorhænder til AfrikA (ShAA)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Små Indsatser

Projekt start:

01.06.2021

Projekt slut:

01.03.2022

Beviliget beløb:

83.005,00 kr.

Samlet buget:

83.092,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • Stapes

Resume:

Indsatsens formål er "Capacity Building af Stapes" med henblik på at kvalificere organisationen og gøre et fremtidigt partnerskab effektivt. Stapes er en forholdsvis CBO og målegruppen er Stapes og 20 børn. Indsatsen vil omfatte intern organisationsledelse, tilrettelæggelse og implementering af rettighedsbaserede projekter baseret på Menneskerettighederne, Børns Rettigheder og FNs Verdensmål. De opnåede kvalifikationer vil blive afprøvet i et pilot projekt for 20 børn, med fokus på at skærpe børnenes miljøbevidsthed og fokus på sund ernæring. I den forbindelse vil børnene etablere en lille urtehave og lære at dyrke økologiske grøntsager.