Tilbage

Netværksopbygning og kapacitetsopbygning til fortalervirksomhed

Organisation:

Kvindernes U-landsudvalg (KULU)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.04.2007

Projekt slut:

31.03.2009

Beviliget beløb:

399.693,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Mali

Lokale partnere:

  • FEMNET-Mali/MUSONET

Overordnede mål :

Styrke FEMNET medlemmernes kapacitet til effektiv fortalervirksomhed for inddragelse af kvinders rettigheder og køn i politik og udvikling i Mali

Umiddelbare mål :

1) FEMNET Mali er styrket og har kapacitet til at være en relevant og synlig national dialogpartner overfor regering, beslutningstagere og donorer 2) FEMNET kvindeorganisationer og netværk er i stand til at udøve fortalervirksomhed vedr. familielovgivningen og den afrikanske kvindeprotokol 3) 122 ledere er klædt på med træning og viden til at styrke deres målgrupper på græsrodsniveau

Målgrupper :

Primære målgruppe er repræsentanter og ledere i FEMNET Mali netværket. Kvinder, som på forskellige niveauer er valgt som forkvinde, repræsentant, leder, eller som er ankerperson i organisationen/den lokale gruppe. Sekundært kvindeledere, samarbejdspartnere og potentielle netværks medlemmer. De 122 deltagere vil primært være kvindelige repræsentanter, men også kønsblandede grupper kan indgå.

Resume:

Projektet skal understøtte FEMNET Mali som nationalt netværk og dets kapacitet til at styrke kvindeorganisationer i Mali i arbejdet for fremme af kvinders rettigheder, politiske repræsentation samt kapacitet til fortalervirksomhed. Fokus er familielovgivningen og den afrikanske kvinderettighedsprotokol. Målgruppen er repræsentanter og ledere i Femnet Mali netværket. Hovedaktiviteten er 'træning af trænere' (TOT). I fase 1 uddannes 32 netværksledere i fortalervirksomhed, lobby og forhandling. I fase 2 uddannes 30 ledere fra græsrodsorganisationer i 3 regioner (ialt 90) i kvinders rettigheder og fortalervirksomhed. I projektet indgår 2 nationale kampagnedage med lobbyaktiviteter rettet mod parlament og beslutningstagere. Risici: Et forværret politisk klima efter 2007 valgene i Mali.