Tilbage

Building small-scale fishery policy and management capacity

Organisation:

PUGAD

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.01.2012

Projekt slut:

01.06.2012

Beviliget beløb:

498.946,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark
  • Philippines
  • South Africa

Lokale partnere:

  • Masifundise Development Trust
  • Tambuyog Development Center, Inc.

Resume:

PUGAD - i partnerskab med Afrika Kontakt, Masifundise og Tambuyog - vil afvikle en partnerskabs-aktivitet )PA), som har til målsætning at styrke deltagernes faglige viden og kapacitet inden for fiskeripolitik og forvaltningsmodeller for kyst-fiskeri (small-scale fisheries). Dette tema er centralt i både Masifundise og Tambuyogs daglige arbejde. Formen for PAen er en to-dages workshop og et felttur til et dansk kystsamfund. Derudover er PAen koblet op til en konference på Christiansborg omkring EUs fiskeripolitik (konferencen finansieres af andre kilder). Eksempler fra hhv. Filippinerne, Sydafrika, Danmark og EU vil blive inddraget. Mellem 5 og 10 deltagere fra hhv. PUGAD og Afrika Kontakt, samt 4 deltagere fra hhv. Filippinerne og Sydafrika vil deltage i aktiviteterne. Derudover vil der være omkring 20 deltagere fra andre netværksorganisaitoner, som arbejder inden for feltet. Der vil blive udarbejdet video-dokumentation (5 kortfilm af 3-5 min) for at styrker videns-opsamling og -deling.