Tilbage

Female Fishmonger Organisation in Burco

Organisation:

FairFishing

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Små Indsatser

Projekt start:

01.08.2020

Projekt slut:

01.02.2021

Beviliget beløb:

92.988,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 2: Stop sult
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 6: Rent vand og sanitet
 • Mål 8:Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 14: Livet i havet
 • Mål 15: Livet på land
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Lokale partnere:

 • LOCAL FF NGO

Overordnede mål :

Women empowerment, social justice and equal rights for women in the Horn of Africa and support them in becoming active citizens

Umiddelbare mål :

Cooperate with Female fishmongers in Burco, Somaliland on establishing a Female Fishmonger Organisation

Målgrupper :

Female Fishmongers

Resume:

This intervention is focused on establishing one local organisation for 10+ female fish mongers in the city of Burco, Somaliland. Women in the local community have been taking initiative to create change and better living conditions within their communities, by hosting meetings and evets with the focus of sharing knowledge on business opportunities for women within the fishery sector and filleting and preparing healthy and nutritious fish meals for their families. At the same time, more and more female fish mongers are starting their own businesses and owning fish shops and restaurants. It is FairFishing’s wish and focus to support these motivated and empowering female fish mongers and give them a meeting place and platform, through this organisation, where they can inspire each other, creating change and participation in their civil society.