Tilbage

Ngirankugire - Young Single Mothers

Organisation:

Baptistkirken i Danmark

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Udviklingsindsats

Projekt start:

01.01.2022

Projekt slut:

31.12.2024

Beviliget beløb:

2.224.081,00 kr.

Samlet buget:

2.289.887,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Rwanda

Lokale partnere:

  • Association of Baptist Churches in Rwanda (AEBR)

Resume:

Det er projektets formål at forbedre forholdene for enlige mødre og forebygge teenagegraviditeter i Huye District i Rwanda. Projektets målgruppe er 16.290 personer i 5 sektorer i distriktet med særlig fokus på 600 enlige mødre og deres børn. Projektet løber tre år og via VSLA/F; psykosocial støtte og en solid fortalervirksomhedsindsats tilbydes unge enlige mødre (YSM'er) sammen med andre i lokalsamfundene en mulighed for at udvikle sig og bidrage til samfundet. Deltagerne gennemgår træning i børns udvikling og behov, kvinders rettigheder, familieplanlægning . Fortalervirksomhed adresserer, involverer og ansvarliggør myndigheder og lokale opinionsledere (myndigheder, præster og højchefer) og dermed reduceres stigma, negativ social arv, overgreb og fattigdom og enlige mødre inkluderes i lokale kirker og lokalsamfundet. Erfaringer med positiv maskulinitet og ’kønsprojekter’ i Burundi, hvor Danner deltager, inddrages. Projektet afvikles med AEBR og en lokal NGO med rettighedserfaring.