Tilbage

Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling i et afrikansk perspektiv

Organisation:

FN-forbundet

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet

Projekt start:

01.02.2021

Projekt slut:

01.11.2021

Beviliget beløb:

30.000,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 8:Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Resume:

Vi vil i partnerskab med Aalborg Universitet og UNDP afholde en konference, der sætter fokus på Verdensmålene i et afrikansk perspektiv og nødvendigheden af multilateral støtte for at skabe bæredygtig udvikling. Konferencen er åben for alle interesserede, men målrettes studerende og undervisere på 4 studieretninger på universitetet - der planlægger undervisningsfri dage, så de studerende kan deltage i konferencen. Uden konferencen har målgruppen ikke normalt mulighed for en koncentreret og sammenhængende præsentation af helt aktuel viden om Afrika og verdensmålene. Oplægsholderne er forskere, udviklingsarbejdere og andre, der arbejder professionelt med temaerne, herunder professionelle fra UNDP i Sydafrika og/eller Kenya. FN-forbundet vil bruge konferencen til at styrke vores oplysningsarbejde ved at blive opdateret og erhverve ny viden om de konkrete problemstillinger, samt forslag til løsninger/tiltag, som vi vil bruge i vores fremtidige oplysningsarbejde og fortalervirksomhed.