Tilbage

Bongodox 2

Organisation:

Bongo Development Tourism

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt A (under 0,2 mio)

Projekt start:

01.09.2011

Projekt slut:

01.12.2012

Beviliget beløb:

189.068,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Kikundi Cha Utalii Mbeya (KUMBE)

Overordnede mål :

Civilsamfundet har mulighed for at bidrage til at belyse problematikker, hvis konsekvenser mærkes hårdest blandt den fattige majoritet i Mbeya regionen i Tanzania. Derfor er KUMBE’s formål med filmpoduktionen at sikre, at de fattige profiterer af indsatsen og kommer til orde.

Umiddelbare mål :

KUMBE´s videoteam Bongodox har som folkelig filmproducent kapacitet til at planlægge, optage og redigere filmproduktioner samt til at koordinere filmarrangementer hvor de lokale produktioner vækker genklang og fremmer borgernes stillingtagen til HIV/AIDS og miljø-problematikker i Rungwe distrikt.

Målgrupper :

Den primære målgruppe for Bongodox 2 er borgere i Mbeya regionen. Disse borgere lever med en svag økonomi, et lavt uddannelsesniveau og HIV/AIDS tæt inde på livet. Projektet vil i praksis tage særligt højde for unge (i alderen 15-25 år), borgere fra landsbyområderne og piger/kvinder. I Bongodox filmproduktioner udgør kvindernes stemmer og roller mindst halvdelen af alle roller.

Resume:

Bongodox 2 vil give den tanzanianske ngo, Kumbe, kapacitet til at blive folkelig filmproducent med evne til at koordinere filmarrangementer. Projektgruppen skal producere 2 film om miljø og turisme samt 2 film om HIV/AIDS, hvoraf den ene er en musikvideo. Derefter er der tilrettelagt en uddannelsesturne på 12 skoler og i 12 landsbyer i Rungwe Distrikt i det sydvestlige Tanzania. Det er med filmproduktionerne og filmarrangementerne et mål at styrke Kumbes dialog med marginaliserede grupper og derinnem bidrage til at løse HIV/AIDS- og miljøproblematikker i Rungwe distrikt. Deltagerne i Bongodox 2 er 8 medlemmer fra Kumbe, idet foreningen bygger videre på erfaringerne fra det første Bongodox projekt. Pt. har Kumbe 22 aktive medlemmer og gunstige fysiske rammer for filmproduktion samt en positiv relation til distriktets myndigheder.