Tilbage

Networking Women

Organisation:

Globalt Udviklings Forum

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

26.06.2006

Projekt slut:

31.01.2007

Beviliget beløb:

199.930,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Tanzania Media Women’s Association (TAMWA)

Overordnede mål :

Den overordnede målsætning er at styrke den samlede indsats for kvinders rettigheder i Tanzania både socialt og på arbejdsmarkedet.

Umiddelbare mål :

'-Institutionalisere og formalisere det inter-organisatoriske samarbejde i netværk - Styrke den organisatoriske og administrative kapacitet til at systematisere og koordinere netværket og få overblik over det fælles potentiale

Målgrupper :

Primær målgruppe (min. 35 personer): -Beslutningstagere fra de deltagende organisationer og kvindegrupper Sekundær målgruppe (anslået min. 5.000 personer): - Medlemmer og ansatte i organisationerne og virksomheder Alle deltagere er kvinder.

Resume:

Arbejdet med fremme af kvinders rettigheder i Tanzania er kendetegnet af adskillige NGO’er og kvindegrupper, der har forskellige udgangspunkter og samarbejder ad-hoc og om enkeltsager. Som følge af disses arbejde er der sket gradvise forbedringer af kvinders rettigheder og ligestilling men ikke som en målrettet og samlet indsats. Det er vigtigt at fremskridtene fortsætter og at der sker som en samlet indsats. Partneraktiviteten stiler mod at definere en ramme for et formaliseret netværk mellem flere organisationer med omdrejningspunkt i TAMWA. Hovedformålet er at styrke den overordnede indsats for kvinders rettigheder. Det konkrete formål er en institutionalisering af det inter-organisatoriske samarbejde som et formaliseret netværk og at styrke organisationernes organisatoriske og administrative kapacitet samt at få et samlet overblik over det fælles potentiale. Målgruppen er 35 (primær)/ 5.000 (sekundær) personer.