Tilbage

Civil society development in rural Mongolia

Organisation:

CICED

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.04.2012

Projekt slut:

31.12.2013

Beviliget beløb:

497.808,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Mongolia

Lokale partnere:

  • Mongolian Association for Primary / Secondary School Development

Overordnede mål :

'- kapacitetsopbygning af civilsamfundsorganisationer i Mongoliets landdistrikter

Umiddelbare mål :

'- 57 nyetablerede CSO har kapacitet til at fungere effektivt til gavn for videre udvikling af skole og uddannelse i særdeleshed og lokalsamfund i almindelighed, samt kapacitet til at udbrede CSO arbejde til nabolandsbyer.

Målgrupper :

'- medlemmer af den mongolske partnerorganisations ledelse og project-team - medlemmer af de 57 lokalafdelingers bestyrelse – ca. 350 personer, nogenlunde ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder, med overvægt på kvinder - 57 lokalsamfund, deres skoler, lærere og elever - yderligere 60-120 lokalsamfund, deres skoler, lærere og elever

Resume:

Denne partnerskabsaktivitet retter sig mod kapacitetsopbygning af nyetablerede lokalafdelinger af Mongolian Association for Primary and Secondary School Development/MAPSSD. I perioden 2010-2011 har 57 lokalsamfund, der var involveret i et tidligere udviklingsprojekt Rural School Development Project etableret sig med lokale afdelinger af MAPSSD. De 57 lokalafdelinger er placeret i nogle af de mest fjerne og isolerede egne i Mongoliet.. Udover at styrke egen kapacitet har MAPSSD og de 57 lokale afdelinger en ambition om at udbrede konceptet om en aktiv civilsamfundsorganisation til nabo-lokalsamfund. Samtidig deles erfaringer fra Rural School Development Project, der sluttede i oktober 2010. Der er hermed lagt grunden til den første lokalsamfunds- og medlemsbaserede landsdækkende civilsamfundsorganisation i Mongoliet og samtidig er der ambition om at udbrede erfaringer og ideer fra et succesfuldt dansk støttet projekt til en meget stor del af lokalsamfundene og deres skoler i Mongoliet.