Tilbage

General and oral health improvement in Cebu

Organisation:

Tandsundhed Uden Grænser

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.01.2011

Projekt slut:

30.09.2012

Beviliget beløb:

498.773,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Philippines

Lokale partnere:

  • Fit for School

Overordnede mål :

Forbedre den orale og generelle sundhed blandt skolebørn i Cebu City og provinsen Cebu.

Umiddelbare mål :

1. Projektskolerne har adgang til vand, og der er etableret faciliteter, som gør det muligt at gennemføre daglig tandbørstning med fluortandpasta og håndvaskning. 2. Skolebørnene, forældre, lærere og sundhedspersonale har viden om betydningen af god oralsundhed og håndvaskning. 3. Der er etableret bærerdygtige sundhedspolitiker for skolerne.

Målgrupper :

Primærmålgruppe: - 15 skoler med i alt ca. 6000 børn fra fattige familier med en lige fordeling af drenge og piger. - 12.000 forældre - Sundhedspersonalet fra skoleforvaltningen - Sundhedspersonalet fra den lokale regeringsenhed - Lærere og skoleinspektører Sekundærmålgruppe: - Børnenes familier og lokalsamfundet

Resume:

Projektet vil bidrage til at forbedre tandsundheden og den generelle sundhed blandt skolebørn i de fattigste områder af Cebu, Filippinerne. Skolebørnene lider hovedsageligt af hygiejne-relaterede sygdomme såsom diarré, akutte respiratoriske infektioner samt tandpine og tandinfektioner. Tandpine er den mest almindelige årsag til fravær fra skolen. Sygdommene har store negative konsekvenser for børnenes psykiske og fysiske udvikling, idet deres livskvalitet og indlæringsmuligheder bliver stærkt begrænsede. Projektet vil omfatte 6000 skolebørn fra de fattigste områder af Cebu, der vil deltage i daglig tandbørstning og håndvaskning samt få mulighed for at modtage akut smertebehandling. Fortalervirksomhed og kapacitetsopbygning er en central del af projektet, som både retter sig mod forældre, lærere, sundhedspersonale samt de lokale myndigheder inden for uddannelses- og sundhedssektoren. Projektet gennemføres i samarbejde med den lokale organisation Fit for School.