Tilbage

Securing fishing rights for the world's small-scale fishers

Organisation:

Global Aktion - Mennesker & miljø før profit

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.08.2013

Projekt slut:

31.12.2014

Beviliget beløb:

499.740,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

 • Bangladesh
 • Benin
 • Guinea
 • India
 • Kenya
 • Madagascar
 • Mali
 • Mauritania
 • Pakistan
 • Philippines
 • Senegal
 • Sierra Leone
 • South Africa

Lokale partnere:

 • World Forum of Fisher Peoples (WFFP)

Overordnede mål :

At styrke og bemyndige World Forum of Fisher Peoples (WFFP) og dets medlemmer til at bekæmpe destruktive fiskeripolitikker og fremme alternativer, der tilgodeser kystnært småskala fiskeri på nationalt, regionalt og internationalt plan.

Umiddelbare mål :

Med udgangspunkt i kritisk research og videndeling om destruktive fiskeripolitikker og alternativer hertil, styrkes alle WFFPs medlemmers og Afrika Kontakts viden om temaet, til brug i deres fælles og individuelle lobby arbejde. Samarbejdet mellem WFFP og Afrika Kontakt styrkes via en succesfuld fælles organisering og gennemførelse af WFFPs kongres.

Målgrupper :

Repræsentanter fra alle WFFPs medlemsorganisationer (ca. 250 mennesker hvoraf 50% kvinder)

Resume:

Projektet foregår i Sydafrika. Hovedformålet er at styrke World Forum of Fisher Peoples kapacitet til at udøve fortalervirksomhed på nationalt og international niveau. De to centrale temaer er 1) kampen imod privatisering af havets resurser og 2) vedtagelse og implementering af FNs nye retningslinjer for bæredygtigt fiskeri (forventes vedtaget af FN Fødevareorganisations fiskerikomité i 2014). De to centrale aktiviteter er 1) en research-komponent omkring privatisering af havet (Afrika Kontakt er ansvarlig) og 2) WFFPs 6. kongres. Partnerskabsaktiviteten bidrager til gennemførelsen af kongressen herunder 8 WFFP og 4 Afrika Kontakt medlemmers deltagelse. Konkrete resultater inkluderer en rapport om privatisering af fiskeriet; en gennemført kongres; ny strategiplan for WFFP (2014-2017); samt styrker organisatorisk kapacitet for begge partnere.