Tilbage

Somaliland Cyclone Emergency Response

Organisation:

GURYASAMO

Pulje:

DERF - Nødhjælpspuljen

Bevillingstype:

Floods in East Africa (Modality 2)

Projekt start:

01.07.2018

Projekt slut:

15.10.2018

Beviliget beløb:

719.671,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 2: Stop sult
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 6: Rent vand og sanitet
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 14: Livet i havet
  • Mål 15: Livet på land

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Somaliland

Lokale partnere:

  • SHIiFAT