Tilbage

Udvikling af Uddannelsesmodel i SRSR

Organisation:

Axis

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

20.09.2018

Projekt slut:

31.12.2018

Beviliget beløb:

497.964,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia

Lokale partnere:

  • Centro de Estudio y Trabajo de la Mujer (CETM)

Overordnede mål :

Kvinder på landet i Bolivia har viden og kapacitet til at sikre deres seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder gennem et aktivt medborgerskab

Umiddelbare mål :

1- De lokale myndigheder i Sacaba anerkender problemer ift. SRSR, herunder vold og udtrykker støtte til SRSR uddannelsesmodellen11 2- Forandringsagenterne har udarbejdet en fortalervirksomhedsplan med henblik på at arbejde videre for at sikre deres SRSR i Sacaba og i deres landsbyer efter projektets afslutning

Målgrupper :

Målgruppen i dette projekt er primært indianske quechua kvinder i aldersgruppen 16-60 år fra landområder i Sacaba kommune. Primær målgruppe · 24 kvinder – Udvalgte forandringsagenter fra 6 forskellige landsbyer i Sacaba kommune · 120 kvinder (Hver forandringsagent har ansvaret for at videregive viden til 5 andre kvinder i deres landsby) I alt 144 kvinder Sekundær målgruppe · 1696 (80 %) de seks landsbyers beboere, som opnår viden om SRSR gennem projektets oplysningsarbejde · Kvinder i landsbyerne, der kan søge støtte hos forandringsagenterne for rådgivning og støtte i forhold til SRSR samt deres familier og børn · BS Sacaba-medlemmer som deltager i projektaktiviteter · Personale fra la RED og sundhedscentre som deltager i projektaktiviteter · Ansatte i kommunen som deltager i projektaktiviteter · Kvinder, der får gavn af de involverede organisationers øgede viden om SRSR

Resume:

I Bolivia er krænkelser af kvinders rettigheder og kønsbaseret vold et stort problem. I Cochabamba-regionen, hvor dette projekt skal implementeres, er der skabt øget opmærksomhed om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR), hvilket bl.a. skyldes AXIS og den lokale partner CETM´s samarbejde, der blev indledt i 2009 med projektet Aprender Haciendo, og som blev afsluttet med det seneste projekt i juni 2018. CETM har via projektet foruden økonomisk finansiering opnået betydelig viden, kapacitet og solid lokal forankring. Desuden har fattige kvindelige quechua-bønder styrket deres aktive deltagelse i opnåelsen af fødevaresikkerhed og deres viden om kvinders rettigheder og ligestilling. I dag italesættes fx teenagegraviditeter og kønsbaseret vold som overordnede begreber af både borgere og politikere. Men SRSR indebærer også et liv fri for seksuelle overgreb og kønsbaseret vold, hvilket er udbredt i Bolivia og i høj grad i Cochabamba og Sacaba regionen. AXIS og CETM ønsker med denne nye indsats at udvikle en uddannelsesmodel i SRSR via kapacitetsopbygning af lokale forandringsagenter i SRSR, som skal undervise/vidensdele deres erfaringer i landsbyer lokalt. Dermed skal projektet være med til at forandre opfattelsen af SRSR og kønsbaseret vold, det skal styrke den lokale fortalervirksomhed i forhold til bl.a. kommunale myndigheder, sundhedscentre og institutioner samt skabe videndeling i netværk og civilsamfundsorganisationer, der arbejder med SRSR og oprindelige folks rettigheder i Bolivia. FN's verdensmål Indsatsen tager afsæt i følgende verdensmål: Mål 3 – Sundhed og Trivsel Projektet har fokus på at øge universel adgang til seksuelle og reproduktive sundhedstjenester, herunder familieplanlægning, oplysning og uddannelse, og integration af reproduktiv sundhed i nationale/lokale strategier og programmer. Mål 4 – Uddannelse: Projektet har fokus på at fremme en bæredygtig udvikling, herunder bl.a. menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikke-voldelig kultur, globalt borgerskab og anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til en bæredygtig udvikling.. Mål 10 - Mindre ulighed: Projektet har fokus på SRSR og herigennem sikring af lige adgang for alle til viden og redskaber, som vedrører SRSR på tværs af køn, etnicitet, social og økonomisk status, projektet er med til at fremme bedre lovgivnings praksis inden for kønsbaseret vold og SRSR. Mål 16 - Lige adgang for alle borgere til alle niveauer af beslutningsprocesser og relevant information, der vedrører deres liv og rettigheder: Projektet inddrager og kapaciterer målgruppen i at udøve deres rettigheder, formidle disse og lave vidensdeling med andre i målgruppen, og er med til at fremme lige adgang for alle til retssikkerhed. Mål 17 - Globale partnerskaber: Projektet har udgangspunkt i Cochabamba-regionen i Bolivia med lokale partnere, der arbejder med SRSR og fattige bønders samt oprindelige folks rettigheder, disse arbejder også med vidensdeling og samarbejder med andre civilsamfunds- og kvindeorganisationer nationalt og internationalt. Projektet tager endvidere afsæt i den del af Danida's strategi ”Verden 2030”, der handler om ligestilling og kvinders rettigheder samt oprindelige folks rettigheder.