Tilbage

Inddragelse af civilsamfundet i udviklingen af distriktskommunen Coroma

Organisation:

Caritas, Danmark

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.07.2008

Projekt slut:

30.06.2011

Beviliget beløb:

1.609.439,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia

Lokale partnere:

  • Centro de Estudios Servicios Multidisciplinarios (INTI)

Overordnede mål :

Det overordnede mål er at sikre aktiv og ligeværdig deltagelse af borgerne i udviklingen af den indianske distriktskommune Coroma med udgangspunkt i den sociokulturelle identitet.

Umiddelbare mål :

1. Inddragelse af kvinder Målet er at sikre kvindernes aktive og ligeværdige deltagelse i arbejdslivet, organisationer, og i offentlige beslutningstagende fora i Coroma. 2. Styrkelse af organisationers fortalervirksomhed Målet er at styrke producentorganisationernes kapacitet til at øge deres indflydelse overfor de offentlige myndigheder og forøge deres indtjening. 3. Øget synergi mellem civilsamfundet og den offentlige forvaltning Målet er at forbedre og demokratisere udviklingen af Coroma ved at styrke synergien mellem borgere, private organisationer og offentlige myndigheder.

Målgrupper :

Projektets målgruppe er generelt borgerne i Coroma med specielt fokus på kvinderne

Resume:

Projektet, der foregår i samarbejde med Centro INTI, støtter inddragelse af civilsamfundet i udvikling af distriktskommunen Coroma gennem støtte til inddragelse af kvinderne og styrkelse af bondeorganisationernes fortalervirksomhed. For at opbygge synergi mellem civilsamfundet og den offentlige forvaltning, må begge parter klædes på ved at opbygge deres organisationer/institutioner og gennem træning opnå tilstrækkelig kapacitet til at varetage deres opgaver. Projektet har et særligt fokus på at inddrage kvinderne, både i forhold til at give dem lige økonomiske muligheder og rettigheder i produktion men også ved at støtte deres deltagelse og fremme af interesser i beslutnings- og forvaltningsprocesserne. Projektet søger ikke kun at opbygge kapaciteter indenfor distriktskommunen men også at styrke fortalervirksomheden på kommunalt, amtsligt og nationalt plan.