Tilbage

Capacity building of the first rehabilitation centre for victims of domestic violence in Vietnam

Organisation:

LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.10.2007

Projekt slut:

30.09.2008

Beviliget beløb:

399.528,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Vietnam

Lokale partnere:

  • Centre for Women and Development (CWD)

Overordnede mål :

At reducere fattigdom ved at give kvinder, der er udsat for vold styrke til at skabe sig et liv uden vold.

Umiddelbare mål :

'- I samarbejde med Center for Women and Development (CWD) at sikre, at det nystartede kvindekrisecenter i Hanoi formår at give de voldsramte kvinder styrke til at handel og få et liv uden vold, og på det grundlag skabe en model for etablering af nye krisecentre i Vietnam. - At skabe netværk blandt de central aktører i forhold til såvel krisecentret som det generelle arbejde for at bekæmpe partnervold. - Etablering af procedure for indsamling og rapportering af statistiske oplysninger vedr. kvindekrisecentrets arbejde og partnervold generelt.

Målgrupper :

Den primære målgruppe er de kvinder, der arbejder på krisecentret og de ansatte i CWD, der arbejder med partnervold. Hensigten er at skabe bedre rammer for de voldsramte kvinder, som er den indirekte målgruppe. En anden indirekte målgruppe er samarbejdsparter og andre aktører i Vietnam vedr. partnervold.

Resume:

Med dette projekt har LOKK til formål at støtte etableringen af det første krisecenter for voldsramte kvinder i Vietnam. Vores vietnamesiske samarbejdspart, CWD (Center for Women and Development), har arbejdet hårdt på at få etableret dette krisecenter i Hanoi, og har opnået støtte til driften i en toårig projektfase (2007 – 2008). Krisecentret skal danne model for etablering af flere krisecentre i andre områder af Vietnam. Det kan derfor få stor betydning for arbejdet med at bekæmpe partnervold i Vietnam, at dette første krisecenter kommer godt fra start. En afgørende faktor er ekspertisen, som må hentes udefra. CWD har taget kontakt til LOKK, fordi vi i Danmark har mere end 25 års erfaring i at drive krisecentre for voldsramte kvinder og deres børn med både professionel og frivillig arbejdskraft. LOKK vil meget gerne bidrage med den nødvendige erfaringsudveksling og kapacitetsopbygning og ansøger derfor mini-puljen om midler til dette formål. Partner-vold bidrager til at fastholde kvinder i fattigdom. Volden bør derfor bekæmpes, hvis kvinder skal sikres bedre muligheder for at ændre på levevilkårene for dem selv og deres børn.