Tilbage

Vand, sundhed og lokal management i Likamba

Organisation:

Ulandsforeningen for bæredygtig udvikling (UBU)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

01.10.2004

Projekt slut:

31.12.2003

Beviliget beløb:

59.994,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Resume:

Forundersøgelsen vil vurdere de i projektet involverede parter, herunder vil den identificere de deltagende NGO’ers samt myndighedernes reelle behov for kapacitetsopbygning i forbindelse med de skitserede projektrammer. Desuden skal den indbyrdes rolle- og arbejdsfordeling mellem de involverede institutioner afklares. Forundersøgelsen vil indsamle detaljeret viden om de lokale forhold. Med viden tænkes i denne forbindelse på hele spekteret fra de offentlige myndigheders holdning til tekniske vandanalyser. Forundersøgelsen vil foretage en analyse af sundhedsmæssige, kulturelle, socio-økonomiske og tekniske forhold i Mtakuja. På baggrund af denne analyse vil der blive opstillet forskellige konkrete projektmuligheder, der tager højde for lokale forhold og som holder sig inde for de givne økonomiske rammer. Forundersøgelsen vil indsamle erfaringer hos GTZ ang. deres arbejde i Moshi og Rombo distrikterne vedrørende rural vandforsyning og hygieje.