Tilbage

Erfaringer med fortalervirksomhed til lokalrådi danske kommuner, arbejde med NCD for sundhedsstuderende og efterskoleelever

Organisation:

Hope Danmark

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet (under 10.000 kr.)

Projekt start:

18.04.2022

Projekt slut:

30.06.2022

Beviliget beløb:

24.400,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

Vi vil gerne med oplysningsaktiviteten - Fortælle om og inspirere lokalråd og fællesråd i Danmark, til hvordan man bevidst og konkret arbejder med fortalervirksomhed i lokalområder i Uganda. Desuden udveksle erfaringer med en ”Bottom-up approach” fra dansk og ugandisk side i fortalervirksomhed på lokalt plan i forhold til lokale myndigheder. - Præsentere studerende i folkesundhed for et konkret eksempel på arbejdet med NCD: oplysning, frivilligt engagement i identifikation, henvisning og etablering af patientgrupper, samt fortalervirksomhed i forhold til lokale beslutningstagere. - Informere efterskoleelever om borgerråd i Uganda og hvordan disse råd engagerer lokale beslutningstagere i arbejdet med at sikre bedre oplysning om og behandling af NCDs.